Organizator:

Patronat Branżowy Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej

Podziel się

V edycja Wschodnich Dni Kooperacji z patronatem branżowym Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej.

Miło nam poinformować, że V edycja Targów Wschodnie Dni Kooperacji została objęta Patronatem Branżowym Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Bardzo dziękujemy, za wsparcie naszej inicjatywy. 

Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa została założona w listopadzie 2017 r. przez 18 Fundatorów: firmy produkcyjne, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, wyrażających wolę współpracy na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz branż pokrewnych, a także zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionów w kluczowym obszarze, jakim jest przemysł.


Od lutego 2018 r. Fundacja pełni funkcję Koordynatora Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, w którym obecnie uczestniczy 25 podmiotów. Utworzenie tych organizacji poprzedzone było analizą sektora przemysłu w Lublinie i regionie oraz szczegółową weryfikacją potrzeb pracodawców.


Celem Fundacji i Klastra jest stworzenie platformy współpracy, która pozwoli jego uczestnikom na efektywne połączenie oraz wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i przedsiębiorstw w celu ułatwienia transferu wiedzy, doświadczeń, a także innowacji pomiędzy ich Uczestnikami.


Prowadzone przez nas działania dedykowane są przede wszystkim średnim i dużym firmom z sektora produkcji przemysłowej, które poszukują rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów produkcji, ale także rozwoju w zakresie pozyskiwania kadr oraz profesjonalizacji współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego.